Priprema materijala za sajt

ZAŠTO JE VAŽNA PRIPREMA MATERIJALA ZA WEB SAJT?

priprema materijala za sajtPriprema materijala za sajt polazi od činjenice da je dobra PRIPREMA MATERIJALA za sajt više od pola obavljenog posla!  Bez kompletiranog i dobro pripremljenog materijala za sajt nemoguće je optimalno popuniti i urediti sajt.

Početne postavke sadržaja imaju za cilj da se vidi šta se sve može uraditi, šta i kako treba dalje raditi i kako će sve to izgledati na sajtu.

Dobra priprema materijala za sajt – značaj?

Dobra priprema materijala za sajt je sastavni deo svakog dobrog plana za izradu web prezentacije. Sajt se mnogo teže gradi ako se krene u izradu bez jasnog plana.

Svaka naknadna i nepredvidjena intervencija narušava postignuti sklad i strukturu već postavljene celine. To traži reorganizaciju i ponovna podešavanja što često nije tako lako i jednostavno.

Neplanski rad zahteva mnogo više vremena, truda i energije. Svakom novom izmenom ili dopunom posao se usložava i rastu troškovi izrade sajta. U jednom trenutku troškovi lako mogu da predju iznos koji je klijent bio spreman da plati.

Stručnjak koji izrađuje sajt dovodi se, ne njegovom krivicom, u neprijatnu situaciju da ne može da naplati svoj trud i utrošeno vreme!

Zato je veoma važno da klijent potpuno kompletira i pripremi materijal za određene celine prema ideji sajta i prilagodi konkretnoj nameni. Tek nakon toga materijal može da dostavi za postavljanje na sajt! Ako to ne može da uradi onda mora biti spreman da plati odredjenu cenu onome ko će taj posao da uradi za njega!