Održavanje sajta

Održavanje sajta je posao stručnjaka. Obezbedite uslove da Vas Vaš sajt služi dugo i besprekorno. Kao i svi složeni sistemi, i web sajt je podložan zastarevanju, kvarovima, napadima i padovima. Velika je šteta da dobar sajt postane nefunkcionalan i neisplativ, jer nestaje sa interneta zato što se ne održava redovno i kvalitetno.

7

Da li Vam je održavanje sajta potrebno?

Da. Održavanje sajta je čak neophodno!

Zašto mislite da nam je održavanje sajta neophodno?

Zlonamerni faktori pronalaze propuste i i koriste slabosti neažurnog sistema da sruše sajt, ukradu ili unište podatke ili zloupotrebe privilegije. Redovnim održavanjem sajta sprećava se mogućnost da sve što je uloženo u njegovu izradu i razvoj bude nepovratno izgubljeno..

Ako je Vašem sajtu potrebno profesionalno održavanje, možete angažovati nas za taj posao. Kontaktirajte nas preko stranice kontakt i pozvaćemo Vas da se dogovorimo.

 

Održavanje sajta

Samo redovno i stručno održavan sajt može biti funkcionalan i isplativ.

Korišćenjem usluge „Održavanje sajta“ obezbeđujete stručno nadgledanje i podršku za bezbedan, stabilan i siguran rad Vašeg sajta. Hostovanjem na našem serveru, omogućavate nam da i najsloženije intervencije na vašem sajtu izvršavamo brzo i efikasno.

Našu uslugu „Održavanje sajta“ realizujemo kroz:

Dnevno održavanje

  Nadzor hostinga i održavanje optimalnih performansi sajta i web servera
  Sigurnosna i bezbednosna (anti-malware) zaštita hostinga i sajta na njemu
  Dnevni backup baze i fajlova ugošćenog sajta
  Popravka i povratak sajta u funkciju u slučaju pada ili napada hakera
  Primena profesionalnih alata za nadzor sajta u toku rada
  Osnovna SEO web stranica i njihovog sadržaja (On-page SEO)
Rešavanje pojave HTTP greške 404

Mesečno/tromesečno održavanje

Optimizacija Javascript-a, html kodova, CSS-a i php-a
Kontrola performansi sajta i njihovo održavanje na optimalnom nivou
Čišćenje sajta od nagomilanih, štetnih i nepotrebnih fajlova i spama
Provera i rešavanje problema brzine rada sajta i učitavanja web stranica
Uvid u URL adrese, uklanjanje dupliranog sadržaja i postavljanje 301 redirekcije
Praćenje trendova na internetu i blagovremeno usklađivanje sajta sa njima
Periodične procene stanja i izveštavanje o učinjenom i narednim zadacima

Nedeljno održavanje

Apdejtovanje WordPress platforme, teme i funkcionalnih dodataka (plugin-ova)
Ažuriranje radnih delova sajta, obrazaca i kontakt forme za slanje e-pošte
Uklanjanje prepreka u kodu koje bi mogle da spreće indeksaciju stranica sajta
Instalaciju i konfigurisanje posebnih pluginova po vašem zahtevu
Praćenje GSC izveštaja radi otklanjanja problema, posebno tehničke prirode
Proveru ispravnosti linkova i popravka pokidanih ili nefunkcionalnih linkova
Praćenje podešenosti svih elemenata sajta za pregled na mobilnim telefonima

Zadaci na nivou godišnjeg održavanja

Ažuriranje autorskih prava i ostalih informacija u podnožju sajta
Pomoć oko vođenja bloga i postavljanja postovova 2-3 puta mesečno
Podrška u održavanju Google My business i Google mape
Mogućnost da nas angažujete i za druge usluge po potrebi
Intervencije na sajtu koje mogu biti završene u roku od 15-30 minuta
Pomoć u radu na sajtu do 1h mesečno po zahtevu putem emaila

!!! PAŽNJA:

Održavanje sajta nije isto što i održavanje sadržaja sajta!

 

Razlika između održavanja sajta i održavanja sadržaja sajta je sledeća:

Održavanje sajta podrazumeva njegovo tehničko (funkcionalno) održavanje i administriranje sistema koje obavlja stručnjak za taj posao.
Održavanje sadržaja sajta
je zapravo njegovo ažuriranje. To podrazumeva, izmene, dopune ili uklanjanje zastarelog sadržaja i postavljanje novog.
Ažuriranje sadržaja na sajtu je obaveza vlasnika sajta, odnosno njegovog tima, ali istu može preuzeti i agencija ukoliko se tako dogovore.

9 čestih grešaka na sajtu koje ne smete dozvoliti

 1. Nejasna strategija veb sajta

Možete imati najsjajniji veb dizajn i odličan sadržaj, ali to ne vredi ako nemate jasan cilj i strategiju sajta. Svaka stranica sajta treba da ima svoj cilj koji podržava opštu strategiju.

 1. Zanemarena navigacija

Kako se veb lokacija razvija, tako se menja i sistem navigacije na njoj. Rešenje je pravilna strategija internog povezivanja tako da stranice dodaju vrednost jedna drugoj i da ih posetioci lako pronalaze.

 1. Loš UX

Pružanje fantastičnog korisničkog iskustva (UX-User Experience) ima prioritet na svim veb lokacijama. Odziv na mobilnim uređajima, struktura URL-a, izgled i osećaj vaše veb stranice su faktori rangiranja na Guglu kao i da li svaka stranica odgovara na problem i pruža rešenje?

 1. Nedostaje SEO

Sadržaj optimizovan za pretragu je osnov postojanja svake veb stranice. Bez toga, Google i drugi pretraživači ne mogu pomoći potencijalnim klijentima da vas pronađu. Svet se transformiše dok ovo čitate. Vaša veb lokacija je sada efikasna, ali sledećeg dana je zastarela. Obezbedite da se uklapa u slagalicu koja će vredeti i u budućnosti.

 1. Nedefinisan marketing sadržaja

Da li ste definisali publiku koju ciljate? Da li ona uopšte postoji? Google smatra da sadržaji veb sajtova sa manje od 300 reči po stranici ne mogu biti visoko rangirani u pretrazi. Razmislite o čitljivosti kako biste sadržaj učinili lakšim za čitanje, ali tako da ne ugrozite ključne informacije.

 1. Nedostatak video priloga

Video marketing je jedna od najmoćnijih strategija za angažovanje i konverziju ciljne publike. Preko 87% stručnjaka za marketing se slaže s tim.  Ključno je da razumete šta klijenti žele i kako konzumiraju sadržaj.

 1. Tehnički problemi na sajtu

Prema Guglu, 53% posetilaca sajtova na mobilnim uređajima će ih napustiti ako se stranica sajta učitava duže od tri sekunde. Uobičajeni problemi koji uzrokuju sporo učitavanje veb lokacije su velike i neoptimizovane slike i animimacije koje treba prevesti u HTML ili CSS. Usmerite se na  interfejs koji lako odgovara na pitanja posetilaca.

 1. Sajt nije prilagođen za preglede na mobilnim uređajima

Preko 60% korisnika pametnih telefona komunicira sa firmama preko rezultata Google pretrage. Ako želite da izgradite svoje prisustvo na mreži, potrebno je da imate responzivni veb dizajn i ponudite iskustvo koje će korisnici ceniti.

 1. Na stranicama sajta nema poziva na akciju (CTA)

Svaka stranica veb sajta treba da ima „Poziv na akciju“ (CTA-Call to Action). CTA ne mora uvek da se odnosi na prodaju proizvoda, već i na sve ono za šta želite akciju posetilaca. Bez CTA-a, veb stranice nema odredište. Prema HubSpot-u, personalizovani pozivi na akciju konvertuju 20X bolje od standardnih poziva na akciju.

Savetujemo:

  Ispravite što pre ove moguće greške na vašem veb sajtu, ako želite, ne samo da postojite, već i da napredujete. Gledajte da imate web sajt koji će i u narednom periodu moći informisati i pretvarati posetioce u lojalne korisnike vaših proizvoda i usluga!