Održavanje sajta

Održavanje sajta je posao stručnjaka koji obezbedjujete uslove da Vas Vaš sajt služi dugo i besprekorno. Kao i svi složeni sistemi, i web sajt je podložan zastarevanju, kvarovima, napadima i padovima. Velika je šteta kada jedan dobar sajt postaje nefunkcionalan i neisplativ, jer nestaje sa interneta samo zato što se ne održava redovno i kvalitetno.

7

Da li Vam je održavanje sajta potrebno?

Da. Održavanje sajta je čak neophodno!

Zašto mislite da nam je održavanje sajta neophodno?

Zlonamerni faktori pronalaze propuste i i koriste slabosti neažurnog sistema da sruše sajt, ukradu ili unište podatke ili zloupotrebe privilegije. Redovnim održavanjem sajta sprećava se mogućnost da sve što je uloženo u njegovu izradu i razvoj bude nepovratno izgubljeno..

Ako je Vašem sajtu potrebno profesionalno održavanje, možete angažovati nas za taj posao. Kontaktirajte nas preko stranice kontakt i pozvaćemo Vas da se dogovorimo.

 

Održavanje sajta

Samo redovno i stručno održavan sajt može biti funkcionalan i isplativ.

Korišćenjem usluge „Održavanje sajta“ obezbeđujete stručno nadgledanje i podršku za bezbedan, stabilan i siguran rad Vašeg sajta. Hostovanjem na našem serveru, omogućavate nam da i najsloženije intervencije na vašem sajtu izvršavamo brzo i efikasno.

Našu uslugu „Održavanje sajta“ realizujemo kroz:

Dnevno održavanje

–  Nadzor hostinga i održavanje optimalnih performansi sajta i web servera
–  Sigurnosna i bezbednosna (anti-malware) zaštita hostinga i sajta na njemu
–  Dnevni backup baze i fajlova ugošćenog sajta
–  Popravka i povratak sajta u funkciju u slučaju pada ili napada hakera
–  Primena profesionalnih alata za nadzor sajta u toku rada
–  Osnovna SEO web stranica i njihovog sadržaja (On-page SEO)
– Rešavanje pojave HTTP greške 404

Mesečno/tromesečno održavanje

– Optimizacija Javascript-a, html kodova, CSS-a i php-a
– Kontrola performansi sajta i njihovo održavanje na optimalnom nivou
– Čišćenje sajta od nagomilanih, štetnih i nepotrebnih fajlova i spama
– Provera i rešavanje problema brzine rada sajta i učitavanja web stranica
– Uvid u URL adrese, uklanjanje dupliranog sadržaja i postavljanje 301 redirekcije
– Praćenje trendova na internetu i blagovremeno usklađivanje sajta sa njima
– Periodične procene stanja i izveštavanje o učinjenom i narednim zadacima

Nedeljno održavanje

– Apdejtovanje WordPress platforme, teme i funkcionalnih dodataka (plugin-ova)
– Ažuriranje radnih delova sajta, obrazaca i kontakt forme za slanje e-pošte
– Uklanjanje prepreka u kodu koje bi mogle da spreće indeksaciju stranica sajta
– Instalaciju i konfigurisanje posebnih pluginova po vašem zahtevu
– Praćenje GSC izveštaja radi otklanjanja problema, posebno tehničke prirode
– Proveru ispravnosti linkova i popravka pokidanih ili nefunkcionalnih linkova
– Praćenje podešenosti svih elemenata sajta za pregled na mobilnim telefonima

Zadaci na nivou godišnjeg održavanja

– Ažuriranje autorskih prava i ostalih informacija u podnožju sajta
– Pomoć oko vođenja bloga i postavljanja postovova 2-3 puta mesečno
– Podrška u održavanju Google My business i Google mape
– Mogućnost da nas angažujete i za druge usluge po potrebi
– Intervencije na sajtu koje mogu biti završene u roku od 15-30 minuta
– Pomoć u radu na sajtu do 1h mesečno po zahtevu putem emaila

!!! PAŽNJA:

Održavanje sajta nije isto što i održavanje sadržaja sajta!

 

Razlika između održavanja sajta i održavanja sadržaja sajta je sledeća:

Održavanje sajta podrazumeva njegovo tehničko (funkcionalno) održavanje i administriranje sistema koje obavlja stručnjak za taj posao.
Održavanje sadržaja sajta
je zapravo njegovo ažuriranje. To podrazumeva, izmene, dopune ili uklanjanje zastarelog sadržaja i postavljanje novog.
Ažuriranje sadržaja na sajtu je obaveza vlasnika sajta, odnosno njegovog tima, ali istu može preuzeti i agencija ukoliko se tako dogovore.