Održavanje sajta

Održavanje sajta je posao stručnjaka. Obezbedite uslove da Vas Vaš sajt služi dugo i besprekorno. Kao i svi složeni sistemi, i web sajt je podložan zastarevanju, kvarovima, napadima i padovima. Velika je šteta da dobar sajt postane nefunkcionalan i neisplativ, jer nestaje sa interneta zato što se ne održava redovno i kvalitetno.

7

Da li Vam je održavanje sajta potrebno?

Da. Održavanje sajta je čak neophodno!

Zašto mislite da nam je održavanje sajta neophodno?

Zlonamerni faktori pronalaze propuste i i koriste slabosti neažurnog sistema da sruše sajt, ukradu ili unište podatke ili zloupotrebe privilegije. Redovnim održavanjem sajta sprećava se mogućnost da sve što je uloženo u njegovu izradu i razvoj bude nepovratno izgubljeno..

Ako je Vašem sajtu potrebno profesionalno održavanje sajta, možete angažovati nas za taj posao. Kontaktirajte nas preko stranice kontakt i pozvaćemo Vas da se dogovorimo.

 

Održavanje sajta

Samo redovno i stručno održavan sajt može biti funkcionalan i isplativ

Korišćenjem usluge „Održavanje sajta“ obezbeđujete stručno nadgledanje i podršku za bezbedan, stabilan i siguran rad Vašeg sajta. Hostovanjem na našem serveru, omogućavate nam da i najsloženije intervencije na vašem sajtu izvršavamo brzo i efikasno.

Našu uslugu „Održavanje sajta“ realizujemo kroz:

Dnevno održavanje

  Nadzor hostinga i održavanje optimalnih performansi sajta i web servera
  Sigurnosna i bezbednosna (anti-malware) zaštita hostinga i sajta na njemu
  Dnevni backup baze i fajlova ugošćenog sajta
  Popravka i povratak sajta u funkciju u slučaju pada ili napada hakera
  Primena profesionalnih alata za nadzor sajta u toku rada
  Osnovna SEO optimizacija sajta web stranica i njihovog sadržaja (On-page SEO)
Rešavanje pojave HTTP greške 404

Mesečno/tromesečno održavanje

Optimizacija Javascript-a, html kodova, CSS-a i php-a
Kontrola performansi sajta i njihovo održavanje na optimalnom nivou
Čišćenje sajta od nagomilanih, štetnih i nepotrebnih fajlova i spama
Provera i rešavanje problema brzine rada sajta i učitavanja web stranica
Uvid u URL adrese, uklanjanje dupliranog sadržaja i postavljanje 301 redirekcije
Praćenje trendova na internetu i blagovremeno usklađivanje sajta sa njima
Periodične procene stanja i izveštavanje o učinjenom i narednim zadacima

Nedeljno održavanje

Apdejtovanje WordPress platforme, teme i funkcionalnih dodataka (plugin-ova)
Ažuriranje radnih delova sajta, obrazaca i kontakt forme za slanje e-pošte
Uklanjanje prepreka u kodu koje bi mogle da spreće indeksaciju stranica sajta
Instalaciju i konfigurisanje posebnih pluginova po vašem zahtevu
Praćenje GSC izveštaja radi otklanjanja problema, posebno tehničke prirode
Proveru ispravnosti linkova i popravka pokidanih ili nefunkcionalnih linkova
Praćenje podešenosti svih elemenata sajta za pregled na mobilnim telefonima

Zadaci na nivou godišnjeg održavanja

Ažuriranje autorskih prava i ostalih informacija u podnožju sajta
Pomoć oko vođenja bloga i postavljanja postovova 2-3 puta mesečno
Podrška u održavanju Google My business i Google mape
Mogućnost da nas angažujete i za druge usluge po potrebi
Intervencije na sajtu koje mogu biti završene u roku od 15-30 minuta
Pomoć u radu na sajtu do 1h mesečno po zahtevu putem emaila

!!! PAŽNJA:

Održavanje sajta nije isto što i održavanje sadržaja sajta!

 

Koja je razlika između održavanja sajta i održavanja sadržaja sajta?

Održavanje sajta podrazumeva njegovo tehničko (funkcionalno) održavanje i administriranje sistema koje obavlja stručnjak za taj posao.
Održavanje sadržaja sajta
je zapravo njegovo ažuriranje. To podrazumeva, izmene, dopune ili uklanjanje zastarelog sadržaja i postavljanje novog.
Ažuriranje sadržaja na sajtu je obaveza vlasnika sajta, odnosno njegovog tima, ali istu može preuzeti i agencija ukoliko se tako dogovore.

kritičnih grešaka

9 grešaka na sajtu koje ne smete dozvoliti

  1. Nejasna strategija veb sajta

Možete imati najsjajniji veb dizajn i odličan sadržaj, ali to ne vredi ako nemate jasan cilj i strategiju sajta.

  1. Zanemarena navigacija

Kako se veb lokacija razvija, tako se menja i sistem navigacije na njoj. Rešenje je pravilna strategija internog povezivanja.

  1. Loš UX

Pružanje dobrog korisničkog iskustva ima prioritet na svim veb lokacijama. Odziv na mobilnim uređajima, URL struktura, izgled i osećaj vaše veb stranice su faktori rangiranja na Guglu.

  1. Nedostaje SEO

Sadržaj optimizovan za pretragu je osnov postojanja svake veb stranice. Bez toga, Google i drugi pretraživači ne mogu pomoći potencijalnim klijentima da vas pronađu. Svet se transformiše dok ovo čitate. Vaša veb lokacija je sada efikasna, ali već sledećeg dana može biti zastarela.

  1. Nedefinisan marketing sadržaja

Da li ste definisali publiku koju ciljate? Google smatra da sadržaji veb sajtova sa manje od 300 reči po stranici ne mogu biti visoko rangirani u pretrazi.
ržaj učinili lakšim za čitanje, ali tako da ne ugrozite ključne informacije.

  1. Nedostatak video priloga

Video marketing je jedna od najmoćnijih strategija za konverziju ciljne publike. Preko 87% stručnjaka za marketing se slaže s tim. tim.  Ključno je da razumete šta klijenti žele i kako konzumiraju sadržaj.

  1. Tehnički problemi na sajtu

Prema Guglu, 53% posetilaca sajtova na mobilnim uređajima će ih napustiti ako se stranica sajta učitava duže od tri sekunde. Neoptimizovane slike i animimacije treba prevesti u HTML ili CSS. Interfejs mora da brzo i lako odgovara na potrebe posetilaca.

  1. Sajt nije prilagođen za preglede na mobilnim uređajima

Preko 60% korisnika pametnih telefona komunicira sa firmama preko rezultata Google pretrage. Za svoje prisustvo na mreži, potrebno je da imate responzivni veb dizajn i odlično korisničko iskustvo.

  1. Na stranicama sajta nema poziva na akciju (CTA)

Svaka stranica veb sajta treba da ima „Poziv na akciju“ (CTA-Call to Action). CTA mora da podstiče akciju posetilaca i da ih vodi do cilja.

Savetujemo:

Ispravite što pre ove moguće greške. To je uslov da postojite online i da napredujete. Imate web sajt koji će pretvarati posetioce u lojalne korisnike vaših proizvoda i usluga! informisati i pretvarati posetioce u lojalne korisnike vaših proizvoda i usluga!

%

umanjena efikasnost sajta