1stmove

Uz programe vežbi Move Vell Active i Move Vell Flov, Annemarie pleše sa ljudima sa neurološkim i hroničnim poremećajima, kao i sa ljudima starijim od 55 godina koji žele da ostanu u formi i vitalni. Ona koristi ples kao sredstvo za poboljšanje kvaliteta života.

7