Dragan Matić – Artwork and Network

Njegova umetnička praksa obuhvata slike, readi-made, digitalnu fotografiju, video, performanse, elektronski zvuk, land art, dizajn robota. Svoj rad je prikazao na brojnim izložbama, umetničkim projektima i filmskim festivalima – kako u zemlji tako i u inostranstvu.

7