Fiziopraktik

Savremena specijalistička ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Novom Sadu.

7