MC poliklinika SIMED

Vrhunska dijagnostika, savremena dijagnostička oprema i načini lečenja u modernom ambijentu.

7