PODOMEDICO

Pomoć pri izboru i izradi odgovarajućeg uloška za stopala i njihova izrada.

7