Šta je održavanje web sajta?

šta je održavanje web sajta

Na pitanje šta je održavanje web sajta, možemo odgovoriti da je to sistematsko, stručno servisiranje web sajta kao sistema koji treba da u kontinuitetu, dugo i besprekorno ispunjava očekivanja svog vlasnika.

 

Šta je održavanje web sajta, šta obuhvata?

Održavanje sajta obuhvata veoma širok spektar stručnih radnji. To su instalacija novih verzija platforme i funkcionalnih delova, redovan backup, praćenje funkcija tih delova i sistema u celini, briga o bazi podataka, uklanjanje nastalih sistemskih grešaka, rešavanje padova sistema, osvežavanje sistema zaštite, uklanjanje posledica eventualnih napada, povremeni redizajn,  modernizovanje, ažuriranje, dakle sve ono šta je posao jednog webmastera.

Da li je održavanje web sajta potrebno?

Samo redovno, stručno i profesionalno održavan web sajt može biti funkcionalan i ISPLATIV. Prirodno je da se teži ostvarivanju što većeg obima i kvaliteta usluga uz što manje materijalne i druge troškove. Medjutim, pri tome moramo biti svesni da upravo zbog neodržavanja, slabog, jeftinog ili nestručnog održavanje sajta, nastaju nepotrebni troškovi.

Šteta je velika ako jedan dobar web sajt nestaje sa stranica web ponude. Sajt postaje “nevidljiv” i potpuno beskoristan za vlasnika i njegove klijente zato što nije redovno i stručno održavan. Kada se ovo desi, nije izgubljeno samo ono što je u sajt uloženo, već i svaka šansa da web sajt pravi vlasniku posao i donosi dobit.

Internet nije oglasna tabla na koju se “kače” sajtovi kao oglasi. Jednostavan “sajt” sa jednom statičnom stranicom možda i može da se upotrebi kao specifičan oglas, ali teško može da funkcioniše u internet svetu i odgovori svojoj nameni. Pretraživači interneta takav sajt ne prepoznaju (ne indeksiraju). Na internetu mogu da ga pronadju samo retki pojedinci koji u pretragu unesu njegovu tačnu URL adresu.

 

Ša je održavanje web sajta kao sistema?

Ozbiljan i funkcionalan sajt je veoma složen sistem, On je specifično PROGRAMIRAN da uspešno funkcioniše u web mreži. Deo sajta koji je VIDLJIV na internetu samo je delić programa. Ostali, veoma složeni delovi, U POZADINI nevidljivo i neprekidno obavljaju POSAO za vlasnika sajta.

Pošto su najsloženiji delovi sajta nevidljivi, dobija se utisak da ne postoje. Izgleda kao da tu nema ništa za održavanje. Vidljivi deo sajta (uglavnom sadržaj) deluje kao da je jednostavan i lak za održavanje.

 

Šta je održavanje web sajta u stvarnosti?

Za rezultat imamo mišljenje da je održavanje websajta lako, da nije potrebno angažovati stručnjaka, da nema ničega za redovno održavanje. Osim što se povremeno ažurira, izgleda kao da je održavanje sajta nepotrebno. Mnogi misle da će jednom napravljen sajt funkcionisati sam po sebi u beskonaćnost.

Medjutim, kao i svi “radni” sistemi, i web sajt je podložan “trošenju”, zastarevanju, kvarovima, napadima, udarima i padovima. Zlonamerni činioci pronalaze i koriste sve propuste i slabosti zastarelog i neodržavanog sistema kako bi naneli štetu (da sruše sajt, prisvoje ili unište podatke, zloupotrebe privilegije vlasnika i dr).

Koliko košta održavanje web stranica zavisi od mnogo čega. Jedno je sigurno. Redovnim održavanjem delujemo preventivno stvarajući optimalne uslove da nam sajt služi dugo i besprekorno. U održavanje web sajta ne spada povremena zamena starog ili unos novog sadržaja sajta! Ove aktivnosti spadaju u ažuriranje SADRŽAJA sajta.

To ne utiče na sajt kao funkcionalni sistem.  Ažuriranje sadržaja sajta unapredjuje njegovu prisutnost na webu – njegovu upotrebnu vrednost i korisnost za vlasnika i posebno za njegove posetioce.

Da bi web sajt ispunio očekivanja svog vlasnika, on mora da funkcioniše i da bude uvek svež i dinamičan. Međutim, to on može ostvariti samo ako je redovno, sistematski i stručno održavan. U protivnom, sajt može da radi dobro neko vreme, zatim sve lošije dok ne prestane da radi. Jasno je da ni jedan vlasnik sajta ne želi ovakav scenario.

 

Sada, kada znamo šta je održavanje web sajta, možemo da odgovorimo i na pitanje:

Da li je održavanje web sajta potrebno?

Pa, možemo reči: ono što je gorivo i motorno ulje za automobil, to je redovno održavanje za web sajt!

Ukoliko je vašem sajtu potrebno održavanje, možete angažovati nas. Naše dugogodišnje iskustvo u bavljenju ovim poslom garantuje dobro funkcionisanje vašeg web sajta.

Možete nam ostaviti poruku na: KONTAKT . Mi ćemo Vas u najkraćem roku pozvati da se dogovorimo!