Šta su botovi za prevare

Da li ste primetili komentare na vaše usluge ili proizvode koji su van konteksta? Da li dobijate poruke ili ponude koje izgledaju previše dobro da bi bile istinite? Botovi za prevare (scam bots) vrebaju, rade i ne posustaju.

7