Koliko košta web sajt

Koliko košta web sajt? Koliko košta web sajt je najčešće pitanje, što je i razumljivo. Sajt može da košta 0€ ili više 1000€. Cena zavisi od Vaših zahteva, odnosno njihovog obima i složenosti, Web sajt može da se napravi na razne načine. Sajt može da sadrži manje ili više informacija, vizuelnih i grafičkih elemenata. Može […]

7