Šta je održavanje web sajta?

Na pitanje šta je održavanje web sajta, možemo odgovoriti da je to sistematsko, stručno servisiranje web sajta kao sistema koji treba da u kontinuitetu, dugo i besprekorno ispunjava očekivanja svog vlasnika. Šta je održavanje web sajta, šta obuhvata? Održavanje sajta obuhvata veoma širok spektar stručnih radnji. To su instalacija novih verzija platforme i funkcionalnih delova, redovan backup, […]

7