Provera brzine interneta

Provera brzine interneta

Provided by Meter.net Preporučujemo da smanjite ili zaustavite druge internet aktivnosti tokom testa. U suprotnom rezultati testa su manje precizni. Rezultat testa pokazuje kojom brzinom se preuzimaju podaci sa servera za testiranje brzine otpremanja i kojom brzinom...