Izrada sajtova sa kvalitetnim sadržajem

Izrada sajtova danas je nezamisliva bez kvalitetnog i optimizovanog sadržaja. Samo koristan sadržaj može obezbediti visoku posećenost sajta i uspešno promovisati vaše poslovanje kroz odabrane kanale online komunikacije. Savremena izrada sajtova zahteva da web sajt bude maksimalno prilagođen potrebama ljudi kojima je namenjen.

 

Izrada sajtova i seo sadržaja

 

1. Izrada sajtova po principu: Sadržaj je kralj!

Kičmu uspešnog poslovanja preko web sajta čini sadržaj sajta. Svaka izrada web sajta je neuspešna bez dobro osmišljenog sadžaja. Mora postojati jasna i precizno razrađena strategija promocije svakog dela sadržaja koji će se postaviti na web sajt.

  • „Sadržaj je kralj“ (Content is King) kažu u svetu SEO optimizacije sajtova za pretraživače. Međutim, izrada sajtova nije uvek praćena sa dovoljno informativnim sadržajem.
  • SEO i internet marketing agencije ponekad stave težište na postizanje visokog ranga sajta na pretraživačima ili online oglasnim prostorima, a  zanemare potrebe posetilaca sajta.

Važnost ključnih reči u sadržaju sajta

Mnogo pažnje je potrebno za pronalaženje jake ključne reči iz oblasti na koju se sadržaj odnosi. Najbolja ključna reč se koristi za SEO optimizaciju datog sadržaja. Prilikom odabira ključnih reči ne sme se zaboravljati da će posetilac sajta biti u potrazi za nečim što je mnogo informativnije od same ključne reči ili fraze.

Značaj interaktivnih sadržaja

Infografika, slike i video prilozi, podkasti i slično su bitni elementi uspešnog pristupa kada je u pitanju izrada sajtova. Sadržaj savremenog web sajta je nezamisliv bez kvalitetnih vizuala. Vizuelne prezentacije imaju moć da informacije o vašem brendu šire internetom veoma brzo i efektno.

ČINJENICA: Vizuelni sadržaji prenose informacije znatno brže od teksta,  zauzimaju manje prostora, angažuju više čula, Imaju moćan viralni potencijal  pomeraju granice uspešnosti.

VAŽAN SAVET: Pravite web sadržaje koji će se jasno izdvojiti iz mase jednakih. Razmotrite primenu svih raspoloživih mogućnosti. To mogu biti ankete, zabavna takmičenja i kvizovi, nagradne igre i igrice ili video klipovi – ili samo kratki i efektni tekstovi.

Izgradnja linkova – Link Building

 

Izgradnja linkova

 

Kvalitetan (viralan) sadržaj sajta obezbeđuje mogućnost izgradnje povratnih linkova (Link Building). Povratni linkovi su linkovi ka Vašem sajtu sa drugih sajtova.  Oni su ključni pokazatelj kvaliteta i najvažniji uslov za uspeh web sajta:

  • “Izgradnja linkova” je najvažniji deo SEO strategije i podrazumeva izgradnju uslova i razloga da neko napravi link ka vašem sajtu ili nekom sadržaju na njemu.
  • Povratni linkovi su od vitalnog značaja za rang sajtova u pretraživačima interneta. Pošto oni obezbeđiju vidljivost sajta, u strategiji izgradnje linkova težište je uvek na izgradnji povratnih ili spoljnih linkova.

Link strategija

Dobra link strategija gradi dobre odnose sa ljudima. Cilj je da pružimo što više korisnih informacija i da povećamo saobraćaj i vidljivost sajta ili brenda. Sve ovo daje težinu sajtu i jača njegovu poziciju na listi pretrage – podiže njegov rang u hijerarhiji sadržaja na listi Google pretrage.

SAVET: Uvek polazite od karakteristika i potreba svoje ciljne grupe. Tek kada saznate najbitnije informacije možete da idete na stvaranje razloga da sadržaji vašeg sajta te linkove zasluže.

 

2. Izrada sajtova u cilju promocije brenda

 

Izrada sajtova za promociju brenda zahteva visoku profesionalnost i stručnost. Kompletan sadržaj mora biti prilagođen ljudima koji pripadaju Vašoj ciljanoj grupi. Ovakav pristup je od suštinskog značaja za dopiranje do potencijalnih korisnika i uticaj na njihov odnos prema Vašoj ponudi.

Profesionalnost i stručnost

VAŽNO: Izrada sajtova sa efektnim sadržajem zahteva angažovanje stručnih pojedinaca ili timova. Samo oni mogu da osmisle uspešnu strategiju, definišu prave sadržaje i pravilno usmere izgradnju sajta.

Takva izrada web sajta ima za cilj da omogući što veći broja korisnika naše web ponude. Preciznije rečeno, želimo što više poseta našem sajtu i njihovu konverziju u dobit. Taj cilj se najbolje ostvaruje direktnim uticanjem na emocije ljudi. Pri tome biramo načine koji će ih privući i motivisati da razmišljaju o vašem brendu i pričaju o njemu.

Istraživanje i analitika

Za uspešnost projekta kao što je izrada sajtova sa promotivnim sadržajem od velikog značaja je iscrpno istraživanje i stručna analitika. Online istraživanje je neophodno radi što potpunijeg uvida u stanje tržišta koje nas zanima. Cilj je da se za uložen trud dobiju najbolji mogući rezultati i saznanja.

 

Izrada sajtova - timski rad

 

3. Da li Vam je potrebna stručna pomoć?

Jasno je da su ljudi na internetu u potrazi za informacijama visoke korisnosti. Dugogodišnja izrada web sajtova uverila nas je u ogromnu moć ubedljivog sadržaja. Naša izrada optimizovanih sajtova pruža Vam kvalitetan i kunkcionalan sadržaj. Naš pristup zadovoljava sve potrebe ljudi zainteresovanih za ono što nudite.

Mi možemo da Vam pomognemo da:

  • Definišete svoje ciljeve.
  • Identifikujete ciljnu grupu.
  • Posetioce privučete na sajt.

SAVET
Iskusni pisci sadržaja rutinski kreiraju članke i sadržaje prilagođene društvenim mrežama. Uz malo truda mnogo toga možete i sami da uradite.

 

Zaključak

  • Ključ uspešnog nastupa na internetu je izrada sajtova sa kvalitetnim sadržajem. Ljudima je potrebno dati razlog da se zainteresuju za vašu ponudu.
  • Pružite im svoje iskustvo i lični stil kao vrednosti koja će značajno uvećati efikasnost vašeg sajta.
  • Ponudite posetiocima dodatne vrednosti koje će im biti zaista korisne i uvek se pitajte da li dobro radite? Da li pružate sve što se od vas očekuje?.

Dodatni sadržaji: