Šta je održavanje web sajta?

Šta je održavanje web sajta?

Na pitanje šta je održavanje web sajta, možemo odgovoriti da je to sistematsko, stručno servisiranje web sajta kao sistema koji treba da u kontinuitetu, dugo i besprekorno ispunjava očekivanja svog vlasnika. Šta je održavanje web sajta, šta obuhvata? Održavanje sajta...